ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

                          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง “การรายงานคดีและข้อสังเกตจากการรายงานคดี” ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.112/60
รายงานตัว/ติตดามผล/ฟังฯ
เวลา 9.00 น.
อ.219/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.37/60
รายงานตัว/ติดตามแผน/ฟังฯ
เวลา 9.00 น.