ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

31

                              เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

อ่านข่าว

ประกาศ
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 1. การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 2. กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 3. การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

 4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 6. กำหนดการจัดอบรมผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 7. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 8. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 9. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจับ แถลงข้อคัดค้าน หรือซักถามในการพิจารณา คำร้องขอผัดฟ้อง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในเวรชี้ของศาล ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
 10. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจับ แถลงข้อคัดค้าน หรือซักถามในการพิจารณา คำร้องขอผัดฟ้อง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในเวรชี้ของศาล ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

 11. บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตธนาคาร
 12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตธนาคาร (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยไม่ต้องรอรับเช็ค)

ระเบียบ
  คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. แผนผังการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 4. ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
อ.33/59
นัดพร้อม/ฟังผลการปฏิบัติ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.88/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.159/59
พร้อมติดตามผลฯหรือฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.171/59
พร้อมติดตามแผนฯหรือฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.180/59
พร้อมติดตามผลฯหรือฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.217/59
รายงานตัว/พร้อม/ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.252/59
พร้อมติดตามแผนฯหรือฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.300/59
พร้อมติดตามผลฯหรือฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.35/59
นัดพร้อม/ฟังผลการปฏิบัติ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.42/60
นัดพร้อม/ฟัง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.121/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.219/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.83/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.89/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.90/60
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)