ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา และบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. การบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  4. เผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  5. การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ
ระเบียบ
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

                                       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเงินกองทุนสิทธิวิรัชธรรม จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จากนายชัยรัตน์  สิทธิวิรัชธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.281/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ15/61
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.