ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

                         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเด็กเยาวชน  บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองและผู้ประกันที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประจำเดือนกันยายน 2560  โดยมี นางเพ็ญศรี  พืชพันธ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว” และแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ  ขวัญศิริกุล บรรยายเรื่อง “การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.171/59
พร้อมติดตามแผนแก้ไขฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.110/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)