ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย
                    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม  ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย โดยมี นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6