ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมงานวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมงานวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี
                     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  นายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการศาลฯ  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก