ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าร่วมกิจกรรม 135 ปี ศาลยุติธรรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ  เข้าร่วมกิจกรรม 135 ปี ศาลยุติธรรม
                    เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลและลูกจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรม “135 ปี ศาลยุติธรรม” โดยร่วมปล่อยปลา  ณ บริเวณแม่น้ำน่านหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก