ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1
                เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1” โดยมีนางชลธิชา  คนขยัน ผู้พิพากษาสมทบ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก