ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพสามีของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพสามีของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
              เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายพัลลภ  สนั่นนาม  สามีนางพวงทอง  สนั่นนาม  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก