ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
                        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  นายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการศาลยุติธรรม  เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก  ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก