ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ครั้งที่ 1/2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ครั้งที่ 1/2560
                         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก