ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในกิจกรรมแสดงรอบกองไฟ โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในกิจกรรมแสดงรอบกองไฟ โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน
               เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00-21.30 น. นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมแสดงรอบกองไฟ โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก