ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ณ มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร