ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมทำบุญถวายหลอดไฟพร้อมหมวกไหมพรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ร่วมทำบุญถวายหลอดไฟพร้อมหมวกไหมพรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
                         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบร่วมทำบุญถวายหลอดไฟพร้อมหมวกไหมพรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดวังหิน อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก