ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2560
                        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปัญหาข้อกฎหมายวันรพี ในการนี้ นายตระการ  สุรมณี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลยุติธรรม  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2560 ด้วย  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก