ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย นางอัมพวัน  ตันยาภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบไต่สวนในคดีค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ด้วย ณ รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก