ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พากษาภาค 6 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี พ.ศ.2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พากษาภาค 6 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี พ.ศ.2560
                        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก