ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการและนิทรรศการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการและนิทรรศการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
                    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มอบหมายให้ นางปรารถนา ธรรมบำรุง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการนี้ นายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมโครงการ ด้วย  ณ ห้องลิลลี่ รัตนาแกรนด์ คอนแวนชั่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก