ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า”จังหวัดพิษณุโลก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า”จังหวัดพิษณุโลก
                        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชัยรัตน์  สิทธิวิรัชธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (แยกอินโดจีน) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก