ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561
                     เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561  นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561 โดยนางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรมเดอะเลเจนด้า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย