ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
                        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าพบ นางสาววิไล  จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6