ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
                        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก