ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” รุ่นที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” รุ่นที่ 2
                        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์ ผู้พิพากษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” รุ่นที่ 2 โดยมีนางอรกิติ  พุ่มสะอาด ประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะวิทยากร สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการด้วย ณ วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก