ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
                         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาทให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ นางสาวศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายเรวัตร  บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ผู้นำและผู้แทน หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาทให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการดังกล่าวด้วย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก