ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแสดงความจงรักภักดี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแสดงความจงรักภักดี
             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางกัญญณัช  บุญแสง ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแสดงความจงรักภักดี  และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเกิดประโยชน์อย่างถาวร ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกและวัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก