ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 1 อิ่ม สร้างอาชีพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 1 อิ่ม สร้างอาชีพ
                เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 1 อิ่ม สร้างอาชีพ (วิชาชีพอาหารจานเดียว ผัดซีอิ๋ว ขนมปังหน้าหมู แซนวิช) ในการนี้ นางกัญญณัช  บุญแสง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ อาคารที่จอดรถ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก